Please select your page

Disertacion i Erjon Troja - FAKULTETI I FARMACISË

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I FARMACISË

 

 

TEMA: “VLERËSIMI I PROÇESEVE TË EKSTRAKTIMIT DHE ANALIZA E PËRBËRËSVE

KIMIKË AKTIVË TEK DROGAT BIMORE

 

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

   Udhëheqës shkencor:                                                                                    Kandidanti:

  Prof. As. Vilma Toska                                                                                     Erjon Troja

   


       Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Erjon Troja duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×