Please select your page

Disertacion i Mimoza Zhubi - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: “MENAXHIMI I PACIENTËVE AMBULANTORË ME TERAPINË

ANTIKOAGULANTE ORALE ME ACENOKUMAROL DHE VARFARINË

 

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti:

      Prof. Dr. Petrit Bara                                                                                          Mimoza Zhubi

   


       Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Mimoza Zhubi duke klikuar në këtë link.

 

 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×