Please select your page

Disertacion i Fadil U. Kryeziu - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: “PARAMETRAT EPIDEMIOLOGJIKË SI INSTRUMENTE MATËSE NË

SHËNDETËSINË PUBLIKE TË KOSOVËS

 

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti:

         Prof. Dr. Enver Roshi                                                                                        Fadil U. Kryeziu

  


       Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Fadil U. Kryeziu duke klikuar në këtë link.

 

 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×