Please select your page

Disertacion i Elona Kongo - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

TEMA: “TRAJTIMI I KLASAVE TË III-ta SKELETIKE ME ZGJERUESIN
E SHPEJTË MAKSILAR DHE MASKËN E DELAIRE

 

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

      Prof. Dr. Vergjini Mulo                                                                                     Elona Kongo  

   


       Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Elona Kongo duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×