Please select your page

Disertacion i Almiro Gurakuqi - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

TEMA: “PËRDORIMI I IMPLANTEVE OSEOINTEGRUES
NË PRAKTIKËN STOMATOLOGJIKE

 

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

             Prof. Dr. Adem Alushi                                                                                        Almiro Gurakuqi  

   


       Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Almiro Gurakuqi duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×