Please select your page

Disertacion i Valbona Disha - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

TEMA: “PATOLOGJITË E DHËMBËVE PERMANENTË ME RRËNJË
TË PAFORMUARA DHE REZULTATET E AFËRTA DHE TË LARGËTA TË MJEKIMIT

(vlerësimi klinik dhe radiologjik i pulpotomisë me MTA dhe hidroksid kalçiumi) 

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

          Prof. Dr. Pavli Kongo                                                                                        Valbona Disha  

     


       Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Valbona Disha duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×