Please select your page

Disertacion i Nexhibe Nuhii - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: “'KORRELACIONE BIOLOGJIKO-KLINIKE TE PACIENTËT

ME DIABET QË PËRDORIN ANTIDIABETIKË

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

                              Prof. Dr. Xheladin Çeka                                                                                     Nexhibe Nuhii                       

           


       Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Nexhibe Nuhii duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×