Please select your page

Disertacion i Daniela Teferiçi - FAKULTETI I MJEKËSISË

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: “VLERA DIAGNOSTIKE E PROGNOSTIKE E PROVËS USHTRIMORE NË PACIENTËT

ME DIABET MELLITUS SI DHE NDIHMESA DIAGNOSTIKE E 2D STRAIN

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

           Prof. Dr. Spiro Qirko                                                                                         Daniela Teferiçi

          


       Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Daniela Teferiçi duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×