Please select your page

Disertacion i Esmeralda Thoma (Hoxha) - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: “IDENTIFIKIMI I BIOMARKERAVE KRYESORË NË PËRCAKTIMIN E

ALKOOLIZMIT KRONIK DHE ABUZIMIT ME ALKOOLIN

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

                                            Prof. Asc. Tatjana Ҫina                                                                                      Esmeralda Thoma (Hoxha)                

           


  Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Esmeralda Thoma (Hoxha) duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×