Please select your page

Disertacion i Ali Lahu - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: “ARTRITI REAKTIV NË KOSOVË 

(SHKAKTARËT BAKTERIALË)

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

                    Prof. Asc. Teuta Çiço (Backa)                                                                          Ali Z. Lahu                

           


  Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Ali Z. Lahu duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×