Please select your page

Disertacion i Silvana Bono Mijo - FAKULTETI I MJEKËSISË

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: “KRIZAT EPILEPTIKE TË LIDHURA ME AKSIDENTET VASKULARE CEREBRALE

DHE ROLI I TYRE NË ECURINË E SËMUNDJES

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

                          Prof. Dr. Jera Kruja                                                                       Silvana Bono Mijo           

           


  Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Silvana Bono Mijo duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×