Please select your page

Disertacion i Entela Kolovani - FAKULTETI I MJEKËSISË

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË 

 

TEMA: “ASPEKTE DIAGNOSTIKUESE E TERAPEUTIKE TË GRIPIT A(H1N1)

TEK ADULTËT IMUNOKOMPETENTË DHE SPECIFIKAT E TIJ

TEK PERSONAT E IMUNODEPRIMUAR

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

                      Prof. Dr. Dhimitër Kraja                                                                Entela Kolovani           

           


  Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Entela Kolovani duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×