Please select your page

Disertacion i Anila Lika Beqja - FAKULTETI I MJEKËSISË

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË 

 

TEMA: “VLERESIMI LABORATORIK I BIOMARKUESVE TE INFLAMACIONIT 

NE INFEKSIONET E RENDA BAKTERIALE

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

                       Prof. Dr. Anyla Bulo                                                                       Anila Lika Beqja           

           


  Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Anila Lika Beqja duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×