Please select your page

Disertacion i Venetike Merkaj - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 

 

TEMA: “STRESI TEK PRINDËRIT E FËMIJËVE ME AUTIZËM DHE EFEKTI I

KËSHILLIMIT NË GRUP KUNDREJT STRESIT PRINDËROR

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

                   Prof. Dr. Milika Dhamo                                                                 Venetike Merkaj      

           


  Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Venetike Merkaj duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×