Please select your page

Disertacion i Laura Mezini - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 

 

TEMA: “EPIDEMIOLOGJIA E BRUCELOZËS NË POPULLATËN E GJIROKASTRËS

PËR PERIUDHËN JANAR 2002 - JANAR 2012

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

           Prof. Dr. Genc Burazeri                                                                Laura Mezini     

           


  Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Laura Mezini duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×