Please select your page

Disertacion i Mybera Mustafa - FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

 

 

TEMA: “SHËNDETI PUBLIK NË KUADËR TË STRATEGJISË 

SHËNDETËSORE PËR KOSOVËN

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

                Prof. Dr. Bajram Hysa                                                                   Mybera Mustafa   

           


  Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Mybera Mustafa duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×