Please select your page

Disertacion i Sidrit Beqiraj - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

 

TEMA: “VLERËSIMI KLINIK DHE ME MIKROSKOP ELEKTRONIK I LLOJEVE TË NDRYSHME

TË PREPARIMIT TË DHËMBËVE NË PROTETIKËN FIKSE

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

           Prof. Dr. Fejzi Keraj                                                                       Sidrit Beqiraj   

           


  Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Sidrit Beqiraj duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×