Please select your page

Disertacion i Leon Kaza - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

 

TEMA: “ROLI I VLERËSIMIT SONOGRAFIK TË TRASHËSISË ENDOMETRIALE NË DIAGNOSTIKIMIN

E PATOLOGJIVE MALINJE NË HEMORAGJINË POSTMENOPAUZALE

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti

      Prof. Asc. Astrit Bimbashi                                                             Leon Kaza   

           


  Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Leon Kaza duke klikuar në këtë link. PDF-icon

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×