Please select your page

Disertacion i Edita Alili Idrizi - FAKULTETI I FARMACISË

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I FARMACISË

 

 

TEMA: "ANALIZA DHE VLERËSIMI I PËRSHKRIMIT DHE PËRDORIMIT RACIONAL TË BARNAVE

NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

          Prof. Dr. Ledjan Malaj                                               Edita Alili Idrizi

 

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Edita Alili Idrizi duke klikuar në këtë link 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×