Please select your page

Disertacion i Sadet Gjata - FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

 

TEMA: "KEQFORMIMET E LINDURA NË QARKUN E ELBASANIT

– VLERËSIMI I SITUATËS DHE IDENTIFIKIMI I PROBLEMATIKËS"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

   Prof. Dr. Elizana Petrela                                           Sadet Gjata

 

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Sadet Gjata duke klikuar në këtë link 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×