Please select your page

Disertacion i Anila Xhani Bejko - FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

 

TEMA: "PREVALENCA E ASCUS DHE KRAHASIMI I TRE METODAVE TË NDJEKJES

TË PACIENTEVE ME ASCUS"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

                    Prof. Dr. Bajram Hysa                                               Anila Xhani Bejko       

 

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Anila Xhani Bejko duke klikuar në këtë link 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×