Please select your page

Disertacion i Teuta Bare - FAKULTETI I MJEKËSISË

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "VLERA E CERVIKOMETRISË DHE TESTIT TË FIBRONEKTINËS FETALE

NË SEKRECIONET CERVIKOVAGINALE NË PARASHIKIMIN E LINDJES PREMATURE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

  Prof. Dr. Nikita Manoku                                           Teuta Bare

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Teuta Bare duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×