Please select your page

Disertacion i Alma Teliti - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

TEMA: "POLITRAUMA DHE TRAJTIMI I SAJ NGA MJEKU KIRURG ORO MAXILLO FACIAL"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

  Prof. Dr. Ramazan Isufi                                           Alma Teliti

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Alma Teliti duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×