Please select your page

Disertacion i Enkeleda Sinaj - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: "EFEKTET E FIZIOTERAPISË SË KOMBINUAR ME TAPING NEUROMUSKULAR

TEK PACIENTËT ME KONFLIKT SUBAKROMIAL TË SUPIT. NJË STUDIM PROSPEKTIV"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

         Prof. Dr. Tatjana Çina                                               Enkeleda Sinaj

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Enkeleda Sinaj duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×