Please select your page

Disertacion i Valbona Bilali - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: "FAKTORËT QË NDIKOJNË NË CILËSINË E MËSIMDHËNIES NË FAKULTETIN E SHKENCAVE

MJEKËSORE TEKNIKE, TIRANË. KOORDINIMI I TEORISË ME PRAKTIKAT NË KLINIKAT KIRURGJIKALE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

       Prof. Dr. Kiri Zallari                                                   Valbona Bilali

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Valbona Bilali duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×