Please select your page

Disertacion i Kamber Zeqiraj - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "ASPEKTET EPIDEMIOLOGJIKE TË SKLEROZËS MULTIPLE NË KOSOVË"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

         Prof. Dr. Jera Kruja                                                   Kamber Zeqiraj

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Kamber Zeqiraj duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×