Please select your page

Disertacion i Aurela Saliaj - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "ZHVILLIMI PSIKO-MOTOR I MOSHAVE PARASHKOLLORE NË QYTETIN E VLORËS (ALBANIA)"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

     Prof. Asc. Elmira Kola                                               Aurela Saliaj

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Aurela Saliaj duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×