Please select your page

Disertacioni i Armend Vuçitërna - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE-TEKNIKE

 

 

TEMA: "KONVULSIONET FEBRILE TEK FËMIJËT"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

              Prof. Dr. Thoma Kristo                                              Armend Vuçitërna

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Armend Vuçitërna duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×