Please select your page

Disertacioni i Fatime Kokollari - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "EPIDEMIOLOGJIA E DERMATOZAVE PROFESIONALE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

           Prof. Dr. Skender Skenderaj                                    Fatime Kokollari

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Fatime Kokollari duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×