Please select your page

Disertacion i Risida Gjonej - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: "SEXIO -CESAREA, INDIKACIONET DHE GRATË

QË PARAQESIN PATOLOGJI PËR LINDJEN NORMALE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

      Prof. Asc. Ramadan Idrizaj                                      Risida Gjonej

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Risida Gjonej duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×