Please select your page

Disertacion i Violeta Lokaj-Berisha - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "FLUKTUACIONET E NIVELIT TË HORMONEVE SEKSUALE, TIROIDESË,

KORTIZOLIT DHE ALDOSTERONIT SHKAK APO PASOJË E SËMUNDJEVE ALERGJIKE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

                    Prof. Dr. Agron Ylli                                                    Violeta Lokaj-Berisha

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Violeta Lokaj-Berisha duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×