Please select your page

Disertacion i Zhelmira Thomaj - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

TEMA: "FREKUENCA E GËLLTITJES ATIPIKE TEK FËMIJËT 6-12 VJEÇ

DHE INFLUENCA E SAJ NË SISTEMIN DENTAR E NOFULLOR"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

           Prof. Dr. Virgjini Mulo                                               Zhelmira Thomaj

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Zhelmira Thomaj duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×