Please select your page

Disertacion i Vjollca Ndreu - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: "EFEKTET E FIZIOTERAPISË NË PARANDALIMIN DHE REHABILITIMIN

E INKONTINENCËS URINARE STUDIM RAST - KONTROLL"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

      Prof. Asc. Kiri Zallari                                                 Vjollca Ndreu

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Vjollca Ndreu duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×