Please select your page

Disertacion i Eralda Mariani - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: "EPIDEMIOLOGJIA E BRUCELOZËS NË QARKUNE KORÇËS 2005-2012"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

        Prof. Dr. Polikron Pulluqi                                         Eralda Mariani

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Eralda Mariani duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×