Please select your page

Disertacion i Sonila Tomori - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "ADAPTIMI I INSTUMENTAVE VLERËSUES (TESTE PSIKOLOGJIKE) 

MBI PSIKOPATOLOGJINË E FËMIJËVE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

      Prof. Dr. Mira Rakacolli                                            Sonila Tomori

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Sonila Tomori duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×