Please select your page

Disertacion i Eris Mësonjësi - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "EPIDEMIOLOGJIA E SËMUNDJEVE ALERGJIKE NË FËMIJËT

E MOSHËS SHKOLLORE NË TIRANË, NË VITIN 2011"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

       Prof. Dr. Alfred Priftanji                                           Eris Mësonjësi

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Eris Mësonjësi duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×