Please select your page

Disertacion i Dukagjin Zogaj - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "KORELACIONI I SENSIVITETIT TE TESTEVE KUTANE "PRICK" DHE "PATCH"

NDAJ ACARIENEVE TEK PACIENTET ME SEMUNDJE IGE VARTESE."

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

         Prof. Dr. Alfred Priftanji                                           Dukagjin Zogaj

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Dukagjin Zogaj duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×