Please select your page

Disertacion i Majlinda Zahaj - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "PËRCAKTIMI I FREKUENCËS DHE STRUKTURËS SË ANTIBIOTIKOREZISTENCËS 

NË SHTAMET BAKTERIALE TË IZOLUARA NË SPITALIN RAJONAL

TË VLORËS PËR PERIUDHËN 2008-2012"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

        Prof. Dr. Betim Byku                                                 Majlinda Zahaj

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Majlinda Zahaj duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×