Please select your page

Disertacion i Milazim H. Gjocaj - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: "TRANSFERI I PLOTË I SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE TË BURGJEVE TË KOSOVËS

NGA MINISTRIA E DREJTËSISË NË MINISTRINË E SHËNDETËSISË SIPAS

REKOMANDIMEVE TË ORGANIZATËS BOTËRORE TË SHËNDETËSISË"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

        Prof. Dr. Sokrat Meksi                                                 Milazim H. Gjocaj

   

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Milazim H. Gjocaj duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×