Please select your page

Disertacion i Emin Kuzumi - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

TEMA: "PLANIFIKIMI I LINJËS FUNDORE TË DEKORTIKIMIT NË VARËSI TË PËRMASAVE

TË KURORËS KLINIKE TË DHËMBËVE, GJINISË DHE MOSHËS SË PACIENTIT"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

     Prof. Dr. Foto Toti                                                     Emin Kuzumi

    

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Emin Kuzumi duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×