Please select your page

Disertacion i Vjosa Hamiti Krasniqi - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

TEMA: "EFIKASITETI I APLIKIMIT LOKAL TË KLINDAMICINËS NË PREVENCËN E ALVEOLITIT

DHE EVOLUIMIN KLINIK POSTOPERATIV PAS HEQJES SË MOLARËVE

TË TRETË TË NOFULLËS SË POSHTME"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

                   Prof. Asc. Gafurr Shtino                                           Vjosa Hamiti Krasniqi

    

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Vjosa Hamiti Krasniqi duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×