Please select your page

Disertacion i Kreshnike Dedushi - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "KARCINOMA E PANKREASIT – ROLI I TOMOGRAFISË SË KOMPJUTERIZUAR

DHE REZONANCËS MAGNETIKE NË DETEKTIMIN E SAJ"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

               Prof. Asc. Astrit Hoxhaj                                            Kreshnike Dedushi

    

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Kreshnike Dedushi duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×