Please select your page

Disertacion i Artid Lame - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "MENINGEOMAT E REGIONIT SFENOIDAL, STRATEGJI TË REJA TRAJTIMI

NË BAZË TË KLASIFIKIMEVE TË PROPOZUARA"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

  Prof. Dr. Mentor Petrela PU‐PH PARIS                   Artid Lame

    

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Artid Lame duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×