Please select your page

Disertacion i Alida Sina - FAKULTETI I FARMACISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I FARMACISË

 

 

TEMA: "VLERA E β2-AGONISTËVE ME VEPRIM TË ZGJATUR NDAJ ATYRE

ME VEPRIM TË SHKURTËR NË TRAJTIMIN E SPOK-ut"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

 Prof. Dr. Jul Bushati                                                  Alida Sina

    

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Alida Sina duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×