Please select your page

Disertacion i Laureta Dibra - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "ECURIA E HERSHME DHE AFATMESME E OPERACIONEVE

KONSERVATIVE MITRALE: STUDIM KLINIK DHE EKOKARDIOGRAFIK"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

       Prof. Dr. Ali Refatllari                                               Laureta Dibra

    

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Laureta Dibra duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×