Please select your page

Disertacion i Durim Çela - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "KORRELACIONET MIDIS EKOGRAFISË DHE CISTOGRAFISË

MIKSIONALE NE REFLUKSI VEZIKOURETERAL TE FEMIJET"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

  Prof. Dr. Krenar Preza                                              Durim Çela

    

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Durim Çela duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×