Please select your page

Disertacion i Arben Rroji - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "ANEURIZMAT INTRAKRANIALE KRAHASIMI I TE DHENAVE CTA (ANGIO SKANER)

ME DSA (ANGIOGRAFIA DIGITALE ME SUBSTRAKSION)"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

   Prof. Dr. Mentor Petrela, PU-PH                              Arben Rroji

    

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Arben Rroji duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×