Please select your page

Disertacion i Saimir Heta - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "STRATEGJIA KIRUGJIKALE NË FËMIJËT E PREKUR

NGA REFLUKSI GASTROEZOFAGEAL"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

   Prof. Asc. Hysen Heta                                               Saimir Heta

                                                                                Dr. Jurgen Schleef  

    

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Saimir Heta duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×