Please select your page

Disertacion i Loreta Biça - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "KORRELACIONI I NIVELIT TË TESTOSTERONIT ME SËMUNDJEN E ARTERIEVE KORONARE

DHE SËMUNDJEN VASKULARE PERIFERIKE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

    Prof. Dr. Mimoza Lezha                                            Loreta Biça

                                                                     

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Loreta Biça duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×