Please select your page

Disertacion i Ergita Nelaj - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "VLERESIMI I DEMTIMEVE TE ORGANEVE TARGET DHE MORBIDITETIT KARDIOVASKULAR,

NE SUBJEKTET ME DIABET MELLITUS TIP 2 DHE HTA, KRAHASUAR ME PACIENTET

ME HTA PA DIABET"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

   Prof. Dr. Mihal Tase                                                  Ergita Nelaj

                                                                     

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Ergita Nelaj duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×